Pristabell for ulike tenester

Gjeld frå 1 januar 2014 inkl m.v.a

Stengje- og / eller tilkoplingsgebyr straum, på dagtid Kr. 1 750,-
Frammøte for stenging (anlegget vert ikkje stengt) Kr. 1 250,-
Stengje- og / eller tilkoplingsgebyr straum, utanom kontortid Kr. 2 400,-
Kabelpåvising med kort varslingstid (2) Kr. 1 750,-

 

(2) Tid for påvising blir avtala med kunden når gravemelding blir handsama. Om kunden må ha påvising innan 3 dagar, og Stryn Energi kan avgjere kor tid innanfor desse 3 dagane, er påvisinga gratis. Må vi påvise etter krav frå kunden, og det   ikkje kan tilpassast Stryn Energi sitt arbeidsprogram, blir kunden belasta med kr. 1 750,-.

 

NYTTIGE SKJEMAER

KONTAKT OSS

KVIFOR KRAFT + NETT

Har du spørsmål til noko som du ikkje finn informasjon om på våre nettsider? Kontakt oss på telefon 57 87 36 00 eller post@stryn-nett.no

Stryn Energi er pålagt å levere nett i eit bestemt område. Dette er ei teneste som ikkje er konkurranseutsett. Kraftlevering er derimot eit produkt du som kunde kan velgje. NVE sine retningsliner tilseier at nett og kraft må skillast på to ulike nettsider.