Ledige stillingar: Ingeniør og Energimontør

 

I Stryn Energi har vi for tida to ledige stillingar:

Ingeniør/sivilingeniør med bakgrunn frå el-kraft
Utlysingsteksten finn du her
Søknadsfrist for stillinga er 20. April 2020

 

Vi har også ei ledig stilling som Energimontør
Utlysingsteksten til den stillinga finn du her.
Søknadsfrist for stillinga er 20. April 2020.

NYTTIGE SKJEMAER

KONTAKT OSS

KVIFOR KRAFT + NETT

Har du spørsmål til noko som du ikkje finn informasjon om på våre nettsider? Kontakt oss på telefon 57 87 36 00 eller post@stryn-nett.no

Stryn Energi er pålagt å levere nett i eit bestemt område. Dette er ei teneste som ikkje er konkurranseutsett. Kraftlevering er derimot eit produkt du som kunde kan velgje. NVE sine retningsliner tilseier at nett og kraft må skillast på to ulike nettsider.