For installatørar

Denne sida er for installatørar og el-entreprenørar.

For brukarnamn og passord sjå kontaktinfo til høgre. Registrerte installatørar kan levere førehandsmelding, ferdigmelding og straumbestilling elektronisk via internett.

Registrer her

 

Få brukarnamn og passord for registrering hjå

Kjetil Flo

Tlf: 41 20 00 30

NYTTIGE SKJEMAER

KONTAKT OSS

KVIFOR KRAFT + NETT

Har du spørsmål til noko som du ikkje finn informasjon om på våre nettsider? Kontakt oss på telefon 57 87 36 00 eller post@stryn-nett.no

Stryn Energi er pålagt å levere nett i eit bestemt område. Dette er ei teneste som ikkje er konkurranseutsett. Kraftlevering er derimot eit produkt du som kunde kan velgje. NVE sine retningsliner tilseier at nett og kraft må skillast på to ulike nettsider.