Kundeservice - sett kunden i fokus

Stryn Energi prøver å gjere det enklast muleg for deg som kunde å  kome i kontakt med rett person. Vi har difor lista opp nokre aktuelle problemstillingar nedanfor, med navn, epostadresse og telefonnummer til rette vedkomande.

Feil i kabelnettet eller lignande
Ved kabelpåvising eller andre feil i straumnettet kan du ta kontakt med Kjetil Flo, eller Magnar Breidablik.

Adresseendring og flytting av abonnement kan du gjere via dette skjemaet.

Ved nettspørsmål, nytilknyttingar etc. ta kontakt med Oddvin Arne Nissestad, telefon 48 86 99 74.

Andre førespurnader
NVE har lansert ein ny forbrukar-portal på internett som gjev straumkundane oversikt over det ein treng vite om kraftmarknaden, gå til NVE Forbrukarportal.

NYTTIGE SKJEMAER

KONTAKT OSS

KVIFOR KRAFT + NETT

Har du spørsmål til noko som du ikkje finn informasjon om på våre nettsider? Kontakt oss på telefon 57 87 36 00 eller post@stryn-nett.no

Stryn Energi er pålagt å levere nett i eit bestemt område. Dette er ei teneste som ikkje er konkurranseutsett. Kraftlevering er derimot eit produkt du som kunde kan velgje. NVE sine retningsliner tilseier at nett og kraft må skillast på to ulike nettsider.